Regnskab Enhedslisten Rødovre 2016

Indtægter

Partistøtte fra kommunen 13.155,75

Partiskat * 69.224,19

Kontingent refusion EL 9.900,00  92.279,94

Udgifter

Møder incl annoncering 9.130,63

Centrale møder incl kurser 13.585,00  Øvrige annoncer 8.725,00

Bevilliget støtte 24.500,00

Gaver, blomster 642,14

Porto, IT 1.493,25

Fortæring møder 2.623,16

Gebyr Danske Bank 300,00

60.999,18

Årets resultat 31.280,76

Overført fra 2015 90.489,46

Saldo pr 31/12 2016 121.770,22

Naivt af Dansk Folkeparti

7. sep 2017

læserbrev Det er naivt at tro, at Dansk Folkeparti ikke skaber frygt med sine 2 udmeldinger i Rødovre Lokal Nyt henholdsvis den 23.8. og den 30.8.2017.

Af Peter Mikkelsen (Ø)

Tre partier går sammen venstrefløjen

25. aug 2017

kommunalvalg Enhedslisten, SF og Alternativet har indgået teknisk valgforbund og peger samtidig alle på Erik Nielsen som borgmester efter kommunalvalget.

Af Christian Valsted

Emneord:

Så skete det igen!

af Marianne Christensen, kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten - Rødovre

Rødovre dropper alle aftaler med skattesnydere

Det startede egentlig med et spørgsmål fra din lokalavis til den lokale venstrefløj om de ligesom de røde venner i Albertslunds byråd mente, at Rødovre skulle undsige sig at arbejde med skatteunddragere. Nu er spørgsmålet blevet til politik.

Af André Bentsen

Emneord:

Boliger i Rødovre

debat Der bygges i Rødovre. Noget af byggeriet har Enhedslisten stemt for, Irmabyen og SPF-grunden.

Af Peter Mikkelsen, Enhedslisten Rødovre

Enhedslisten stemte imod Damhus Have. Primært fordi byggeriet er for højt og ligger tæt op af et skønt rekreativt område. Enhedslisten stemte imod Rødovre Port, fordi bebyggelsesprocenten kommer til at ligge på 300%. Det er for tæt.

Der vil formentlig være ungdomsboliger i Rødovre Port, hvilket Enhedslisten hilser velkommen.