Lømmelpakken

Efter landsrettens dom i sagen om klimademonstrationen under COP 15,
hvor politiet efter landsrettens kendelse har overtrådt fire artikler i
Menneskerettighedskonventionen, blandt andre den om tortur, må
politikerne hurtigst muligt se at få afskaffet den såkaldte
"lømmelpakke", så vi kan komme et skridt yderligere tilbage mod
ordentlige retstilstande og ike bevæge os yderligere mod tilstande i
stater af diktatorisk snit, vi normalt helst ikke vil sammenlignes med.
Sagen har indtil videre udløst erstatniger og flere følger, og i den

Bompenge

Bompenge
Alle kandidater på sjælland kan i valgkampen komme til at opleve at de borgerlige forsøger at køre skræmmekampagne mod vores forslag om en bompengering omkring København. Nedenfor er derfor et kort oprids af, hvad vores forslag indeholder. Det er vigtigt at understrege at forslaget længe har været en mærkesag for Enhedslisten og vi derfor er glade for at det endelig er lykkedes at få S og SF med på idéen. Dog mener vi at det er meget problematisk at S og SF inden valget ikke er mere tydelig i forhold til hvordan de vil udmønte forslaget (uddybes under vores eget forslag).

Folkeafstemninger, EU og demokrati

I forbindelse med folketingsvalget torsdag den 15. September synes jeg debat om EU har været meget fraværende. Det harmonerer ikke med, at politikere, når de spørgers, anser EU for vigtig for Danmark. I et demokrati som vores må det forventes, at politikerne har et oprigtigt ønske om, at befolkningen deltager aktivt i samfundslivet ved blandt andet at skrive læserbreve, deltage i møder om politik, holder sig orienteret om den politiske hverdag gennem de medier, der nu engang er til rådighed samt bruger deres demokratiske ret ved afstemninger og valg.

Løkke har selv foreslået de 12 minutter

Jeg synes nedstående klip fra DR's hjemmeside er en ren prototype på den måde, regeringen har ført politik på i snart 10 år, nemlig at sige et og gøre det stik modsatte. At de har kunnet det, skyldes blandt andet, at de har plejet tæt omgang med journalisterne fra den stort set borgerlige presse her i landet; de journalister der eller burde være trænede i at genneskue den slags. Se her:

Enhedslisten - kort og godt

Enhedslistens valgfilm (biografudgave) kan ses på linket nednfor. Kopier det ind i din browser, så skal du bare se.

http://www.youtube.com/watch?v=_6b29jsmTPE&feature=player_embedded 


Her kommer hypnotisøren:

http://www.youtube.com/watch?v=XrbSpkEN3Ek&feature=player_embedded 


Vores lokale folketingskandidat Rødovre/Herlev

Her er et link til vores lokale folketingskandidat for Rødovre/Herlev, Peter mikkelsen.
http://petermikkelsen.net/
Følg det, læs og link meger gerne videre, så vi blive synlige på flest mulige platforme (Facebook, Twitter, osv).
;-) Hans Houmøller