Dialogmøde 2

Enhedslisten Rødovre har indledt en række dialogmøder hver søndag frem til kommunalvalget.

Søndag den 1.10.2017 kl.15-17 i Viftens Cafe vil MF Finn Sørensen være parat til at diskutere emnet "De reformramte", om dem som er endt udenfor arbejdsmarkedet.

Finn Sørensen er Enhedslistens ordfører for arbejdsmarkeds- og kommunalpolitik.

Mere velfærd med nyt budget

12. sep 2017

Budget 2018 Ny bred budgetaftale for 2018 sikrer penge til folkeskoler, daginstitutioner, foreningsliv, udsatte borgere og vejanlæg. Til gengæld bliver skatten ikke sat ned, som Venstre og Konservative håbede på.

Af André Bentsen

Emneord:

Regnskab Enhedslisten Rødovre 2016

Indtægter

Partistøtte fra kommunen 13.155,75

Partiskat * 69.224,19

Kontingent refusion EL 9.900,00  92.279,94

Udgifter

Møder incl annoncering 9.130,63

Centrale møder incl kurser 13.585,00  Øvrige annoncer 8.725,00

Bevilliget støtte 24.500,00

Gaver, blomster 642,14

Porto, IT 1.493,25

Fortæring møder 2.623,16

Gebyr Danske Bank 300,00

60.999,18

Årets resultat 31.280,76

Overført fra 2015 90.489,46

Saldo pr 31/12 2016 121.770,22

Naivt af Dansk Folkeparti

7. sep 2017

læserbrev Det er naivt at tro, at Dansk Folkeparti ikke skaber frygt med sine 2 udmeldinger i Rødovre Lokal Nyt henholdsvis den 23.8. og den 30.8.2017.

Af Peter Mikkelsen (Ø)

Tre partier går sammen venstrefløjen

25. aug 2017

kommunalvalg Enhedslisten, SF og Alternativet har indgået teknisk valgforbund og peger samtidig alle på Erik Nielsen som borgmester efter kommunalvalget.

Af Christian Valsted

Emneord: