Vil gerne fremsætte forslag

 

Demokrati udvikling

Enhedslistens viceborgmester Peter Mikkelsen er sikker på, at borgerdrevne forslag kan spille en rolle for Rødovres politiske fremtid, og han glæder sig til at behandle eventuelle forslag.

Af André Bentsen - 31. august 2016,

"Aktive borgere, der fremsætter forslag til fællesskabets bedte, vil altid være i høj kurs."

Sådan mener man i Enhedslisten om de borgerdrevne forslag, der snart er på vej til at blive en del af Rødovres politiske virkelighed.

Emneord:

Regnskab Enhedslisten Rødovre 2015

Regnskab Enhedslisten Rødovre 2015

Indtægter

rækkenr

Partistøtte fra kommunen 13.155,75 1

Partiskat * 75.028,96 2

88.184,71

Udgifter

Møder incl annoncer 6.251,50 3

Folketingsvalg incl ann. 25.680,30 4

EU afstemning incl ann 15.969,95 5

Øvrige annoncer 650,00 6

Bevilliget støtte 8.000,00 7

Gaver, blomster 1.165,95 8

Porto 205,00 9

Fortæring møder 2.351,07 10

Gebyr Danske Bank 300,00 11

Diverse (kurser,bøger) 1.017,00 12

61.590,77

Periodens resultat 26.593,94

Politisk nej til dobbeltvalg

valget er truffet Kommunalvalget og valget til Seniorrådet bliver ikke afviklet samme dag næste år. Et flertal i kommunalbestyrelsen stemte i sidste uge nej til forslaget. Af Christian Valsted - 27. juni 2016, 09:34:05

Jobcentrets kvartalsredegørelse rejser flere spørgsmål end svar

Læserbrev til Rødovre Lokalnyt den 22.6.2016

Beskæftigelsesudvalget får hvert kvartal en redegørelse fra Jobcenter Rødovre om udviklingen i økonomien og antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Som medlem af Enhedslistens baggrundgruppe for vores to medlemmer af kommunalbestyrelsen og som ansat i en a-kasse læser jeg hver gang redegørelsen med interesse.

Ny rød 1. maj

1.maj Nogle traditioner er mere traditionsrige end andre. Sådan er det også med den røde 1. maj på Rødovregaard.

Af André Bentsen, Rødovre Lokal Nyt - 28. april 2016,