Budget 2017 er mere matematik end politik.

Budget 2017 byder ikke på de store ændringer eller udfordringer i forhold til budget 2016, som Enhedslisten var en del af, så vi har valgt at være med i budgetforliget for 2017. Enhedslisten har haft fokus på de mange høringssvar vi har modtaget. Derfor glæder det os især, at der bliver iværksat en undersøgelse af alenetid i daginstitutionerne og vikartimer i folkeskolen, og at Træningscenteret får en tiltrængt renovation.

Fakta: De store investeringer i 2017

- Ny børneinstitution i Irmabyen (22 mio.kr. i 2017 og 22 mio.kr. i 2018)
- Ud- og ombygning af Vestbad (21,5 mio.kr.). Brøndby Kommune betaler et tilsvarende beløb
- 1. etape af ombygning og forskønnelse af Roskildevej – nyt Damhus Torv (14 mio. kr. ). Der er desuden afsat yderligere 1,8 mio. kr. til flere P-pladser i området og 1,1 mio. kr til projektering af 2. etape
- Digitale redskaber til børnene i folkeskolerne (11,9 mio. kr.)
- Renovering af træningscentret Broparken (facader og vinduer) (7,3 mio. kr.)
- Forskønnelse af Islevbrovej fra Islev Torv til Vestvolden som en del af den såkaldte ID linje (7 mio. kr.). Der er desuden afsat penge til, at Islevbrovej fra rundkørslen og mod nord i retning mod den kommende letbanestation bliver forskønnet i 2019
- Løft til veje, stier og parker (6 mio. kr.)
- Ny stibro over Avedøre Havnevej (3,6 mio. kr.)
- Energirenoveringer i bygninger (3 mio. kr.)
- Projektering af ny café ved Viften (1,5 mio. kr.). Der er desuden afsat penge til ny café og ny musikskole ved Viften i henholdsvis 2018 og 2019
- Kunst og kultur i byens rum (1,4 mio.kr).

Partierne har i samme forbindelse aftalt, at følgende skal undersøges:

- Forbruget af lærervikarer i de seks folkeskoler
- Det pædagogiske personales såkaldte alenetid
- Årsager til at nogle Rødovreborgere vælger privatskole.

 

Emneord: