I Rødovre har jeg hjemme

debat Da jeg første gang kom til Rødovre for over 20 år siden, som 15 årige, var det noget nemmere at integrere sig og tage danskheden til sig end det er i dag, hvor et flertal i Folketinget har besluttet, at efterkommere af ikke-vestlige indvandrere ikke er danske.

Læserbrev i Rødovre Lokal nyt den 5.4.2017 af Necla Baran Rødovreborger, medlem af Enhedslisten

Mit møde med Danmark og danskhed blev med værdier som velfærd, "én for alle og alle for én" tankegangen styrkede og formede mit verdens- og menneskesyn. Jeg indså hurtigt vigtigheden af at bidrage til samfundet ved at bringe de værdier videre til mine medmennesker.

Jeg tog de danske værdier som tolerance og imødekommenhed naturligt til mig i takt med jeg lærte det danske sprog, begyndte på uddannelse og kom i arbejde som en enhver anden medborger. I Danmark har jeg hjemme. Jeg føler mig hjemme i Rødovre: jeg er dansk på min egen måde.

Jo mere Danmark bevæger sig væk fra de værdier, jo sværere bliver det for nyankomne at føle sig hjemme og dermed at have et ønske om at integrere sig i samfundet.

De værdier, som Enhedslisten står for, nemlig "mennesket først og fremmest", binder os mere sammen som medborgere.

Det at udleve og tage danskheden til sig som værdi, må bero på tolerance og lighed. At møde tolerancen til at være det, man kommer med, gør, at man bedre kan hvile i sig selv og finde en plads i samfundet, fælles ånd.

En mere inkluderende tilgang og forståelse af danskhed er nødvendig i dagens Danmark. Alle bør føle sig hjemme i tolerancens og fællesskabets ånd.

Et Rødovre for alle med plads til alle og hvor fællesskabet er og bliver Rødovres styrke.