Ikke opbakning til udvidelse af Kommunalbestyrelsen

politik Voksende arbejdsopgaver er en af årsagerne til, at Enhedslisten ønsker at udvide Kommunalbestyrelsen med to medlemmer. Hverken Socialdemokraterne, Venstre eller Dansk Folkeparti kan se fidus i forslaget.

Af Christian Valsted, Rødovre Lokal Nyt

Kommunalbestyrelsens arbejdsopgaver er vokset i omfang og kompleksitet siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007. Det mener Enhedslistens gruppeformand Peter Mikkelsen, der på vegne af partiet derfor har forslået, at Kommunalbestyrelsen udvides fra nuværende 19 medlemmer til 21. "Arbejdsopgaverne er vokset, og det ville hjælpe på arbejdspresset med flere medlemmer," siger Peter Mikkelsen, der ikke mener at de lokale politiske sager vokser medlemmerne over hovederne, men at flere hænder ville være en stor hjælp. "Som kommunalbestyrelsesmedlem sidder jeg ikke med arbejde der er fuldstændig uoverskueligt, men opgaverne er blevet flere siden kommunalreformen. Det er helt sikkert," fortæller Peter Mikkelsen. Enhedslistens forslag om udvidelse af Kommunalbestyrelsen skal senere til afstemning i Kommunalbestyrelsen, men her skal Enhedslistens ikke forvente den store opbakning, da hverken Socialdemokraterne, Venstre eller Dansk Folkeparti tilsluttede sig idéen, da sagen var på dagsordenen i Økonomiudvalget i sidste uge. Dansk Folkeparti har ellers tidligere været positivt stemt overfor et lignende forslag, men meget er sket siden, siger gruppeformand Niels Spittau. "Det er rigtigt, at vi for otte år siden så positivt på at udvide Kommunalbestyrelsen for at lette arbejdet for medlemmerne i Kommunalbestyrelsen, men i dag er det lettere for os at arbejde med de politiske sager. Forvaltningen har gjort en god indsats for at gøre arbejdet med sagerne lettere og mere overskueligt at forstå og derfor vi mener ikke, at der er behov for flere medlemmer. Vi har bedre værktøjer i dag end for otte år siden," siger Niels Spittau om partiets begrundelse for ikke at bakke op om Enhedslistens forslag.

Sværere at komme ind

Indbyggertallet i Rødovre Kommune forventes inden for en overskuelig årrække at overstige 40.000 borgere, som følge af byggeprojekter i IrmaByen, på SPF-grunden i Islev og Tivoligrunden. Peter Mikkelsen frygter at stigningen i antallet af nye borgere fremover vil gøre det sværere for mindre partier, at blive repræsenteret i det kommunale demokrati, da den såkaldte spærregrænse bliver højere, og det derfor vil kræve flere stemmer for de små partier at få en plads i Kommunalbestyrelsen. En bekymring som ikke deles af borgmester Erik Nielsen (S). "Det er god diskussion, men hvis vi udvider fra 19 til 21 medlemmer i Kommunalbestyrelsen vil det ikke nødvendigvis give bedre vilkår til de mindre partier. Jeg har undersøgt sagen, og Socialdemokraterne og SF ville have fået de to ekstra pladser ved valget i 2013, hvis der havde været 21 pladser," siger Erik Nielsen, inden han tilføjer: "For mig har det ikke den store betydning om vi er 35.000, 40.000 eller 45.000 borgere. Jeg mener, at kommunens geografiske spredning er passende til 19 medlemmer og derfor ser vi i Socialdemokratiet ikke samme problemstilling som Enhedslisten," siger borgmesteren.

Emneord: