Min første maj

1. maj "Tiden er kommet til at stå sammen." "Vi skal sætte en stopper for social dumping." "Det er nu, vi skal træde i karakter og vise vores værdier." Når man for første gang er med til et 1. maj-arrangement, er det tydeligt, hvor dedikerede gæsterne er.

Af Af Rasmus Kristensen, Rødovre Lokal Nyt (Praktikant)

Stemningen var i top, da første maj blev sunget igang på Rødovregaard. Der blev grinet, sludret og i den grad hygget, da SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet endnu engang bød op til taler og blafrende faner. Traditionen tro skulle der også synges sange og drikkes kaffe i de velklædte omgivelser, men seriøse emner som udsathed i ungdommen, arbejdsløshed og store spørgsmål om magthaverne i udlandet, blev ikke udeladt. Altså traditionen tro for de mange, der er med hvert år, men set som debutant, noget der lige så godt kunne have været første gang. Ikke mindst fordi, talerne blev fremført på bedste vis med sjove sidebemærkninger. "Vi har opnået dagpenge og løn under sygdom og mange andre ting, som gør os trygge i hverdagen. Det gør mig stolt af vores forfædre, der har kæmpet hårdt for de rettigheder... mange af dem er her i dag, kan jeg se," sagde hun til stor munterhed for den lidt modne forsamling.

Nedslidning og stress
Men selvom der blev grinet meget, var budskaberne stadig alvorlige.
"Det er i sig selv et paradoks, at vi har opbygget et samfund, hvor flere og flere bukker under for nedslidning og stress på grund af for hårdt og for meget arbejde, samtidig med, at der er mennesker uden arbejde", siger Enhedslistens Peter Mikkelsen.
Også Rødovres borgmester snakkede om arbejdsløshed og fremtidens arbejdsstyrke.
"Vi kan glemme alt om økonomisk vækst og fastholdelse af velfærdssamfundet, hvis ikke fremtidens generationer bliver dygtigere, end vi er i dag. Det kræver god ledelsesstil og tillid til og plads til lærerne og deres faglighed." Formiddagen blev hele vejen igennem brugt til at fremsige sine værdier og mål, som skal løses i fællesskab, hvis vi vil opnå det bedste for de kommende generationer.