Mere velfærd med nyt budget

12. sep 2017

Budget 2018 Ny bred budgetaftale for 2018 sikrer penge til folkeskoler, daginstitutioner, foreningsliv, udsatte borgere og vejanlæg. Til gengæld bliver skatten ikke sat ned, som Venstre og Konservative håbede på.

Af André Bentsen

16 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer blev mandag morgen enige om en ny budgetaftale for Rødovre Kommune i 2018. En aftale der sikrer penge til så mange kerneområder med social slagside, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S), kalder budgettet for en velfærdsaftale. "Vi har især prioriteret vores folkeskoler, daginstitutioner, udsatte borgere, foreningslivet og vejanlæg. Det er et godt budget med masser af Rødovre-velfærd inden for en økonomisk balanceret ramme," siger Britt Jensen. De politiske ord dækker over lige så politiske prioriteringer af mere IT i folkeskolen og åbningen af det Tek X, der bliver et fysisk center, som skal bringe Rødovres elever i spidsen af den teknologiske superliga. Seks millioner til etablering og 2 millioner til drift hvert år er en de største satsninger i nyere tid.

Folkekøkken for alle

Nytænkning er også etableringen af et folkekøkkenfor udsatte borgere, noget som især Enhedslisten slog meget på under forhandlingerne. "Det er et tiltag til dem, der aldrig kommer i betragtning til regeringens skattelettelser. Det bliver et folkekøkken og måske også en socioøkonomisk virksomhed, hvor man kan komme og få god mad billigt – hver dag vel at mærke. Man er jo ikke kun sulten én gang om ugen," tilføjer Peter Mikkelsen (Ø). Det er det nye Udsatteråd, der har bragt idéen i spil og rådet selv tilgodeses da også med 50.000 kroner næste år, altså mere end der først var blevet foreslået i borgmesterens og forvaltningens budgetudspil.

Skole og pædagoger

Borgmesteren selv kunne spejde langt ud af vinduet efter en skole, hvor der ikke allerede er en renovering eller ombygning igang, og sådan vil det fortsætte. I budgettet for 2018 er der således sat massevis af millioner af investeringer i skolebygninger: I hyvert fald otte mere end der allerede var planlagt. Endnu flere penge bruges der dog på parkeringsforhold på Damhus Boulevard. Noget der var en medvirkende årsag til, at Venstre ikke blev en del af forliget, da de havde ønsket en billigere løsning end. Men det går hurtigt, når 2,6 milliarder kroner skal forhandles på plads og fordeles. Helt så hurtigt kommer det ikke til at gå fremover på byens villaveje, hvor hastighedsgrænsen efter debat om uheld ved især Hendriksholm Skole i spalterne her i Rødovre Lokal Nyt bliver sat ned til 40 kilometer i timen. Et af de helt store diskussionsemner i avisen har også været pædagogers alenetid med for mange børn. Det var derfor mildest talt et stolt SF, der kunne se, at en af partiets mærkesager fik plads i forliget. "I budgetforhandlingerne for 2017 fik SF sat aftryk i form af at få undersøgt alenetiden i institutionerne og vikarforbruget i folkeskolerne. Den undersøgelse blev grundlag for en til tider heftig diskussion i RLN om behovet for at styrke institutionerne," siger Svend Erik Pedersen (F) "Den diskussion har SF's spidskandidat Kenneth Rasmussen deltaget flittigt i, og det kom ikke som nogen overraskelse for borgmester Erik Nielsen, at SF prioriterer institutioner, skoler og SFO meget højt ved budgettet for 2018," tilføjer han. Udover det oprindelige budgetforslag er forligsparterne blevet enige om at bruge tre millioner kroner på at nedbringe alenetiden.

Gadeplansmedarbejder

Der er også fundet yderligere penge til en ny gademedarbejder, der skal sikre brobygning og give ansvar tilbage til forældrene til udsatte unge. "Vi har for mange unge, der bliver tabt, så nu prøver vi at bygge bro til dem med mere kontakt gennem forældrene og det skal ske fra gadeplan," siger Britt Jensen inden borgmesteren tilføjer: "Der er delte erfaringer med lignende projekter i andre byer, så derfor har vi også planer om hele tiden at evaluere om det er den bedste måde at gøre tingene på."

Ny foreningsportal

En anden investering, der kom ind i budgettet for næste år i sidste øjeblik er en ny foreningsportal, der skal gøre det nemmere at finde rundt i byens mange frivillige foreninger. "Det har været efterlyst i 20 år nu, og med de mange nye indbyggere, der kommer til vores by, er det vigtigt, at alle kan finde frem til den rigtige forening," siger Peter Mikkelsen. Det er dog i den virkelige verden, at de største investeringer sker. Udover penge til skolerne, elektroniske nøgler til hjemmeplejen, nyt materiel på knallertbanen og indkøb af en masse nye bycykler, er der fundet penge at holde Musikskolen kørende på det nuværende niveau inden eleverne snart flytter ind tæt på Viften. "Og der er mange flere gode initiativer i budgettet bl.a. 8 mio. kr. til ældreområdet grundet befolkningsudviklingen, finansiering af udbygning af Ørbygård, udearealerne i Vestbad, renovering på Skovly og forbedringer af fodboldbanerne ved Espelunden," siger Britt Jensen.

Vil selv klare affaldshåndteringen

I Dansk Folkeparti er man stolt over at kunne fastholde samarbejdet hen over midten i den lokale politik, men også af de konkrete resultater af forhandlingerne. "DF lægger vægt på aftalen for første del af Damhus Boulevard, så borgerne og forretningslivet får de ønskede forberede forhold. Udenfor budgettet er det aftalt, at færdiggøre Hendriksholm kvarterets veje og fortorve via prioritering i vejpuljen over de næste 2 år," påpeger Niels Spittau. Han gik ind til forhandlingerne med et forslag om at affaldshåndteringen skal hjemtages, så den kritik, der er på området i dag kan imødekommes. NOget der ifølge et virksomhedsseminar kan spare kommunen for 1,9 millioner kroner om året at gøre. Det er nu aftalt at undersøge nærmere. Udenfor selve budgetaftalen blev der givet håndslag på 2 emner som DF lagde stor vægt på. For det første er det aftalt, at Islev Taekwando Klubs store problemer med egnede lokaler definitivt bliver løst.Enten via ny lokalplan eller ved, at der bliver stillet økonomiske midler til rådighed for ombygning af eksisterende bygninger. "Men det vigtigste emne for DF var imidlertid, at få startet en process, hvor DF har et forslag om større inddragelse af det lokale erhvervsliv, borgerne og de lokale partier i den politiske process, uanset om disse er repræsenteret i kommunalbestyrelsen eller ej," siger Niels Spittau og tilføjer: "Disse interessegrupper bør sikres indflydelse, så de idèer og engagement de kommer med bliver behandlet seriøst. De der engagerer sig skal værdsættes og deres engagement skal bruges konstruktivt."

Emneord: