Regnskab Enhedslisten Rødovre 2016

Indtægter

Partistøtte fra kommunen 13.155,75

Partiskat * 69.224,19

Kontingent refusion EL 9.900,00  92.279,94

Udgifter

Møder incl annoncering 9.130,63

Centrale møder incl kurser 13.585,00  Øvrige annoncer 8.725,00

Bevilliget støtte 24.500,00

Gaver, blomster 642,14

Porto, IT 1.493,25

Fortæring møder 2.623,16

Gebyr Danske Bank 300,00

60.999,18

Årets resultat 31.280,76

Overført fra 2015 90.489,46

Saldo pr 31/12 2016 121.770,22

Beholdning 121.770,22 kr er fundet i overensstemmelse med regnskabets resultat

Revisionsdato

Kasserer Revisor

Annette Skinhøj Marianne Rugaard Christensen

*Privattilskud over 5.000,00 kr til Rødovre EL (partiskat)

Peter Mikkelsen 44.938,29 kr

Hans Houmøller 21.100,00 kr