Solidaritet og bæredygtighed

debat Vi er trådt ind i 2018. Den ny kommunalbestyrelse skal finde sine ben med flere nye medlemmer, en anden sammensætning og ændrede styrkeforhold, men det betyder ikke, at Enhedslistens grundholdning ændrer sig.

Af Peter Mikkelsen, Enhedslisten, læserbrev I Rødovre Lokal Nyt den 17.januar 2018

Selv om uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt, kan vi lokalt tage initiativer, der styrker en solidarisk og bæredygtig udvikling.

Enhedslisten vil fortsætte arbejdet for en mere solidarisk beskæftigelsesindsats. Arbejdsløse skal have bedre muligheder for efteruddannelse og vejledning, med udgangspunkt i deres egne ønsker og ressourcer. Ansøgere til førtidspension og fleksjob skal opleve en god og effektiv sagsbehandling, så de ikke hænger fast i kontanthjælpssystemet i årevis. Vi vil hjælpe borgere, der rammes af fattigdom på grund af kontanthjælpsreformerne, blandt andet med småjobs, fritidspas og information om støttemuligheder.

Folkekøkken

Det er aftalt, at der skal etableres et folkekøkken, hvor Rødovres borgere, for en billig penge, kan få et sundt og godt måltid mad. Enhedslisten ønsker, at folkekøkkenet skal være en socioøkonomisk virksomhed, hvor der etableres jobs på særlige vilkår og hvor der ikke stilles krav om økonomisk overskud.

Trafikkens klimabelastning skal begrænses ved at udbygge den kollektive trafik. Vi skal skabe flere jobs ved at udnytte ressourcerne ved at genbruge og reparere mere frem for at smide væk.

Enhedslisten vil arbejde for bedre normeringer på kommunens arbejdspladser, så de ansatte kan levere større kvalitet for borgerne og undgå nedslidning. Vi ønsker kortere skoledage og bedre fritidstilbud. Gode læringsmiljøer med ordentligt indeklima på alle skoler. Flere 2-lærer-timer, bedre tid til forberedelse af undervisningen, mindre læringsmålsstyring og det alt for store fokus på målbare resultater.