Viceborgmester lockouter sig selv

Lockout Som Rødovres viceborgmester er Peter Mikkelsen med til at lockoute hundreder af offentligt ansatte, hvis der ikke findes en løsning på overenskomstforhandlingerne. Som ansat i nabokommunen er han selv lockoutet. Alligevel siger han, at det ikke er hans lockout og at sparede midler skal indefryses.

Af André Bentsen, Rødovre Lokal Nyt den 26.3.2018

Det er ikke kun folketinget, der er delt i to, hvis det ender med en storkonflikt i Danmark i starten af april måned.

I Rødovre står viceborgmester Peter Mikkelsen (Ø) med et ben solidt plantet i hver sin skyttegrav.

"Jeg er medlem af HK, arbejder på et jobcenter i en nabokommune, og har modtaget lockoutvarsel fra Kommunernes Landsforening (KL), som jeg render til møder i som kommunalbestyrelsesmedlem. Lidt karikeret lockouter jeg mig selv i en konflikt, som ingen siger, at de ønsker," forklarer Peter Mikkelsen.

Selvom han i praksis er valgt som byens arbejdsgiver for vores offentlige ansatte, kalder han medarbejdernes kamp for en ulige kamp sammenlignet med forhandlinger på det private område og han synes det er værd at huske, at det måske nok var de faglige organisationer som åbnede ballet ved at varsle konflikt, men at KL svarede igen ved at skrue konflikten op med en væsentlig større lockout.

"En ulige kamp, da de faglige organisationers strejkekasser ikke rækker langt mod statskassen. I den sammenhæng er der ingen sammenligning til konflikter på det private område," siger Peter Mikkelsen.

Han henviser til, at der ikke er den store forskel på lønmodtagernes og arbejdsgivernes lønkrav, og den betalte frokostpause er der heller ikke den store uenighed om.

Det handler om arbejdstid

Tilbage står uenigheden om lærernes arbejdstid.

"70 ud af landets 98 kommuner har indgået en forståelses- eller en arbejdstidsaftale med lærerne. Heriblandt også Rødovre Kommune. Det skulle ikke være umuligt at finde frem til en aftale, der dels kan gælde for hele landet, og som både tilgodeser lærernes og kommunernes interesser. Det skulle være muligt at indgå en aftale," understreger Peter Mikkelsen.

"Det er hverken KL, kommunerne, de faglige organisationer eller deres medlemmer, der lider mest ved konflikten. Det er børnene i daginstitutioner og skoler, deres forældre og de ældre, der har brug for pleje og omsorg, der er gidslerne i konflikten.

KL tager sin arbejdsgiverrolle meget bogstaveligt. I Rødovre lockoutes blandt andet alle folkeskoler, alle daginstitutioner, Jobcentret, sundhedsplejen, sygeplejersker, sundhedsplejersker, tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Enhedslisten har talt i mod konflikten i KL, stemt i mod den sammen med SF i KL's bestyrelse. Alle øvrige KL bestyrelsesmedlemmer stemte for at lockoute de ansatte i kommunerne, – også medlemmerne fra det store, stolte gamle arbejderparti.

Enhedslisten støtter forslag der sikrer, at de midler, der ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til de berørte sektorer," tilføjer Peter Mikkelsen og slutter:

"Det er ikke min lockout"

Emneord: