kommunalvalgkamp

Hvilket valgforbund skal i indgå?

Valgforbund  - en lille analyse


Partierne kan ved regions- og kommunalvalg indgå valgforbund. Det indebærer, at de partier, der indgår i valgforbundet, tildeles mandater, som om de var et samlet parti. Først derefter fordeles så det antal mandater, valgforbundet har opnået, på de enkelte partier, i øvrigt efter de samme regler, som gælder for fordelingen af mandaterne mellem partierne (herunder valgforbundene) ved den første mandatfordeling.

Emneord:

Tidsplan

 

Tidsplan frem mod kommune- og regionsvalget

2009


Kommune- og regionsvalget falder i november 2009. Derfor er vi også – lokalt såvel som nationalt – i gang med forberedelserne hertil. For at det hele kan komme til at gå op i en højere enhed, så følger her en tidsplan over de forskellige centrale tilbud og initiativer frem mod valget.

Emneord: