Analyse peger på to mulige metroløsninger

METRO 11. FEB 2021 Skal metroen forlænges fra Vanløse eller skal den komme til Rødovre fra Hvidovre Hospital? Begge scenarier er i spil og der er fordele og ulemper ved dem begge.
AF CHRISTIAN VALSTED
Hvis problemerne med trængsel og forurening i hovedstadsområdet skal løses, er det helt nødvendigt med en metrolinje på Vestegnen. Sådan lød budskabet fra Rødovre Kommune tilbage i 2019 efter at kommunen havde indgået et strategisk samarbejde med Hvidovre Kommune om at fremme en ny metrolinje til Vestegnen. Helt konkret vil de to kommuner presse på for at overbevise politikerne på Christiansborg om, at der er god fidus i at forlænge metroen fra Ny Ellebjerg over Hvidovre Hospital og videre til Rødovre.
En forlængelse af metroen har i årevis været en af Rødovre Kommunes helt store ønsker, men det er langt fra sikkert at Hvidovre Kommune nødvendigvis behøver at indgå i ligningen.
I efteråret 2020 fik Rødovre Kommune lavet en screeningsrapport af mulige metroløsninger, for at få belyst det økonomiske og trafikale grundlag af forskellige linjeføringer til Rødovre. Analysen viser, at driftsøkonomien forventes at blive bedst, hvis metroen bliver forlænget fra Vanløse.

Fra Vanløse i nord eller Hvidovre i syd
Hvis Metroen en skønne dag kommer til Rødovre, og det er med stor streg under hvis, så er der flere mulige scenarier i spil. Helt konkret er der mulighed for at videreføre metrolinjen fra Vanløse til Rødovre Centrum og Rødovre Station. En såkaldt ’Nordlig linjeføring’, som dermed ikke kommer til Hvidovre.
Et andet muligt scenarie er en forlængelse fra Hvidovre Hospital. En såkaldt ’Sydlig linjeføring’. Analysen har også kigget nærmere på en samlet linjeføring fra Vanløse, via Rødovre, til Hvidovre Hospital, men den model forventes ikke at være økonomisk fordelagtigt, så den mulighed går vi ikke i dybden med i denne artikel.

Stor forskel i pris
Lad os i stedet kigge nærmere på den nordlige linjeføring fra Vanløse. Den forventes at få et højere dagligt passagertal end den sydlige linje og samtidig forventes den nordlige linje at kunne generere den bedste økonomi. Prisen er imidlertid væsentligt højere. Den nordlige linje anslås at komme med et prisskilt på 9 milliarder kroner mens den sydlige metrolinje fra Hvidovre ’kun’ forventes at koste 6,3 milliarder kroner. Ifølge analysen skyldes den store prisforskel primært, at linjeføringen fra Vanløse blandt andet forudsætter en ny underjordisk metrostation ved Vanløse og et rampeanlæg mellem Flintholm og Vanløse. Anlæg der alene forventes at koste 2,5 milliarder kroner.
En metro fra Hvidovre Hospital er et billigere alternativ, hvis man da kan kalde 6,3 milliarder kroner for billigt, men for at der kan anlægges en metrolinje fra Hvidovre Hospital til Rødovre, kræver det i første omgang at metrolinjen fra Ny Ellebjerg (M4) forlænges til Hvidovre Hospital.

Analysen er god læsning
Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti kalder alle analysen, om de mulige forlængelser af metrolinjen til Rødovre, for ’god læsning’ og et vigtigt værktøj for det hårde benarbejde der venter forude for at overbevise Folketinget om, at metroen skal forlænges til Vestegnen. De politiske partier er dog ikke enige om, hvilke af de mulige metro-scenarier der er mest oplagte at gå videre med.
”Vi ser flest perspektiver i den nordlige linjeføring fra Vanløse. Det er en dyrere løsning, men med flere forventede påstigninger, kan det godt betale sig,” siger Konservatives gruppeformand Kim Drejer Nielsen.
Den mulige forlængelse fra Hvidovre skal dog ikke lægges i graven.
”Nej, det er alt for tidligt. Analysen indikerer klart, at der er potentiale for at forlænge metroen til Rødovre. Analysen viser passagertal ved Rødovre Centrum og Rødovre Station, der svarer til antallet af passager på hverdage som ved DR Byen, Lergravsparken og Poul Henningsens Plads. Perspektiverne er gode, men jeg er bange for at Hvidovre bliver sorteper,” siger Kim Drejer Nielsen.
Hos Enhedslisten mener 2. viceborgmester Peter Mikkelsen også, at den nordlige linje er mest tiltalende.
”Rødovre har mest brug for en hurtig adgang til Københavns centrum uden for mange omveje og omstigninger. Tankerne om en metro er sympatiske, men har lange udsigter. Vi kan ikke sige nej til en metro, men det skal være med i tankesættet at det er en dyr løsning og vi kan få meget mere kollektiv trafik for de samme penge. Metro skal ikke stå i vejen for andre muligheder i den kollektive trafik,” siger Peter Mikkelsen.

S: ”Hvidovre skal med”
Socialdemokratiets formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro, anser det imidlertid for urealistisk, hvis Rødovre Kommune skal forsøge at få metroen til byen, via Vanløse, uden en samarbejdskommune.
”Jeg ser den sydlige linjeføring som mest realistisk. Vi bliver nødt til at få Hvidovre Hospital med i projektet og derfor har vi også allieret os med Hvidovre Kommune. Vi har sat os som mål at få metroen til Rødovre og samarbejdet med Hvidovre skal vi fortsætte med at forfølge,” siger Jan Kongebro.

Staten skal betale
Med analysen over mulige metroløsninger har Rødovre Kommune fået et værktøj, der skal hjælpe i kampen med at få Folketinget og Metroselskabet til at kigge mod Vestegnen. For uanset om en måske kommende metro kommer fra syd eller nord, kræver det statslige støttekroner i milliardklassen, hvis der skal anlægges underjordiske skinner, der går gennem Rødovre.
”Vi vil blive ved med at presse på, for som kommune kan vi på ingen måde løfte den økonomiske opgave alene. Staten skal stå for hovedfinansieringen af projektet og analysen skal vi bruge til at få det realiseret,” siger Jan Kongebro.
Kim Drejer Nielsen er enig:
”Analysen har udstyret os med gode argumenter, som vi ikke kan være foruden, men vi er afhængige af at andre er villige til at finde pengene frem og med analysen har vi nu argumenterne til at overbevise staten om, at metroen skal til Rødovre,” siger Kim Drejer Nielsen.