Enhedslistens ordførertale ved 1.behandling af budget 22

Sigge Winther Nielsen bemærker i slutningen af sin bog Entreprenørstaten, at der i USA’s delstater eksekveres 25 % flere dødsdomme i de år, hvor der er guvernørvalg, at kommunerne i årene op til 2009 altid overskred budgetter og aftaler med regeringen i valgårene, og at skiftende regeringer uanset farve indfrier valgløfter i form af skattelettelser eller øget velfærd i valgår.
Jeg bemærker, jeg siger ikke, at der er en sammenhæng til det budget vi nu er færd med at behandle. Jeg nævner det blot, fordi det er glædeligt, at vi, trods faldende indtægter, ikke skærer i velfærden i forslaget til budget 22.

Enhedslisten er røde og grønne. Derfor er velfærd og grøn omstilling 2 sider af samme sag. Vi vil arbejde for at rekruttere, fastholde og uddanne personale i alle kommunale stillinger og være lydhøre for alle forslag, der kan sikre den grønne omstilling: hellere i går end i morgen.

Enhedslisten har gennem årene ønsket at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse, fordi det er de ansatte, der udfører velfærden til borgerne. Derfor er det vigtigt, at vi gennem gode løn- og ansættelsesforhold kan tiltrække den arbejdskraft, som skal levere velfærd til borgerne.
Vi lægger vægt på, at det er uddannet personale, der leverer servicen til vores børn, unge, syge, ledige og ældre, og at vi sammen med andre kommuner ser ind i et scenarie, hvor det er svært at rekruttere, hvis vi ikke også griber i egen barm, tænker klogt og finder frem til løsninger, der gør det mere attraktivt at arbejde med børn og unge i dagsinstitutioner og skoler, i sundhedssektoren med pleje og rehabilitering, i det sociale system og jobcentrene med de syge, de ledige og de udsatte først og fremmest i Rødovre – men også i nabokommunerne.

Vi er yderst tilfredse med fremrykningen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne, men vi forudser, at det kan blive svært at rekruttere, blandt andet fordi andre kommuner kan tænkes at gøre det samme, og det vil næppe være til nogens fordel, hvis kommunerne begynder at føre lønkrig mod hinanden. Det vil snarere give bagslag.

Vi foreslår, at vi afsætter 3 mio. kroner til at arbejde med rekruttering og fastholdelse, og at vi konkret allerede nu tilbyder uuddannede pædagogmedhjælpere en assistent uddannelse, og at vi sr på social og sundhedspersonalets møde og pausefaciliteter.

Enhedslisten glæder os over, at vi ved sidste års budget blev enige om nedsættelse af et § 17 stk.4 udvalg. Udvalget er i gang, og det er Enhedslistens forventning, at de ideer og forslag som udvalget fremkommer med også vil være mulige at realisere. Når vi har nedsat udvalget er det jo også fordi, at vi tror på, at borgere, foreninger og erhvervsliv kan bibringe os noget, har flere vilde ideer, og vil kunne åbne øjnene på os alle sammen til, hvordan den grønne omstilling også kan udvikle vores by i en retning, som vi måske ikke lige havde tænkt.

Men vi behøver ikke, at vente på udvalget.

Vi behandler utallige sager i kommunalbestyrelsen, hvor vi tager stilling forslagenes økonomiske konsekvenser. Vi foreslår, at vi fremover også tager stilling til forslagenes konsekvenser for miljøet.
Det koster ikke noget og det kan være med til at påvirke ikke bare vores, som politikeres, mindset, men også borgernes, der vil opleve at klima og miljø tages alvorligt.

Vi foreslår, at vi planlægger grønne områder i kommende lokalplaner. Mere vild natur. Ved Rødovredagen forleden blev jeg kontaktet af Grønne naboskaber – et nyt initiativ i Rødovre – som foreslår tiny forest – (det hed noget på japansk), en lille skov, der giver biodiversitet, tiltrækker insekter og er fantastiske til at opsuge regnvand. De kan oprettes på noget, der svarer til en tennisbane og vil være velegnet til undevisningsbrug. Skoven kan etableres for under 100.000 kroner.

Stop Madspild, en anden af vores frivillige organisationer, bruger ufattelige kræfter på indsamling og uddeling af mad, der ellers ville blive destrueret. Destruktionen er både en social og klimatisk forbrydelse – det giver ikke mening, at vi smider mad ud, mens der fortsat er mennesker, der sulter. Så hatten af for de frivillige i Stop Madspild. De har imidlertid økonomiske og lokalemæssige udfordringer, hvorfor vi foreslår, at vi bevilger 100.000 kronet til foreningen, så de kan koncentrere sig om deres egentlige opgave: at stoppe madspild.

Folketinget kan forventes at vedtage en ligestilling mellem kommuner, regioner og stat, således at kommuner også kan opsætte solcelleanlæg på kommunale bygninger. Vi kan gøre forarbejdet, så vi er i stand til agere, når folketinget giver grønt lys.

Winston Churchill har påpeget, at man aldrig må lade en god krise gå til spilde og en af Barack Obamas stabschefer udtalte under finanskrisen i 2008 at ”det er en chance for at gøre ting, man aldrig havde overvejet, eller ikke havde troet var mulige.
Corona er/var sådan en krise.
Covid-19 lærte os, at manglende rengøring kan være smittebærende, og omvendt at rengøriong kan om ikke hindre så nedsætte smittespredning.
Den sidste tid har blandt andet lært os, at børn fungerer godt i mindre enheder med god voksenkontakt, at børn og unge lærer mere i skolen med holddeling, to-lærer timer, færre elever i klasserne og under andre former, samtidig med, at børn og unge ikke har trivedes i den usikkerhed som pandemien bragte med sig.
Vi tror på, at lærerne kan undervise eleverne, at pædagogerne kan være inspirerende og igangsættende i sociale sammenhænge, men også, at der kan være behov for flere fremskudte socialrådgivere til at opspore børn, der har det skidt.

Endvidere bemærker vi, at Udsatterådet mener, at der er behov for en analyse og en forebyggende indsats for selvmordstruede og deres pårørende i Rødovre, hvilket vi konkret foreslår, at vi afsætter 500.000 kroner til på budgettet.

Med disse bemærkninger takker vi for budgetudkastet og ser frem til forhandlinger i en god og positiv ånd – som Benny Andersen har sagt: Vi er til for at forstå hinanden.

Peter Mikkelsen (Ø)